CHIEVE PACE LANNING

KNOWLEDGE

CONCEPT OF WORK...ASP BANGKOK

     ยึดมั่นหลักการในการดำเนินธุรกิจรับออกแบบ รับสร้างบ้าน และงานตกแต่งภายในแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการบ้านของผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า  

โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการดำรงชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ  ดังนั้นทุกตารางนิ้วของประโยชน์ใช้สอยจึงถูกนำมาออกแบบ

ด้วยความเข้าใจอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานสถาปัตยกรรมทีเรียกว่า  “บ้าน”

 

 

#ASPBANGKOK #รับออกแบบบ้าน #รับสร้างบ้าน #รับออกแบบตกแต่งภายใน #TEL.0-2931-4100-2/ 092-881-4554#ARCHITECTURE #CONSTRUCTION #INTERIOR  #LANDSCAPE #RENOVATE

 

Copyright © 2012 ASPBANGKOK. All Rights Reserved.