A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

ถ้าต้องการสร้างบ้านกับ
ASP BANGKOK จะต้องทำอย่างไร

g178.png

ถ้าต้องการสร้างบ้านกับ ASP BANGKOK จะต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการสร้างบ้านกับ บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด

ASP BANGKOK ให้บริการรับสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของบริษัทที่มีการออกแบบใหม่ๆ ทุกปี และรับสร้างบ้านโดยออกแบบใหม่เฉพาะคุณ ในกรณีที่ต้องการบ้านที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

*บริการรับสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของบริษัท  

 บริษัทมีทีมงานสถาปนิกฝ่ายขายพร้อมให้บริการเพื่อแนะนำแบบบ้านมาตรฐานบริษัทและคอยให้คำปรึกษาตามความต้องการ งบประมาณ สภาพแวดล้อม และการก่อสร้าง ดังนี้

๐  การแนะนำบ้านแบบมาตรฐานและให้คำปรึกษา สถาปนิกฝ่ายขายจะเป็นผู้แนะนำแบบบ้านมาตรฐานที่มีการพัฒนาและการออกแบบใหม่ทุกๆ ปี โดยการสอบถามความต้องการ ความชอบ และให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งในเรื่องของแบบบ้านและการบริการต่างๆ จนท่านมั่นใจและตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ท่านต้องการจะสร้างบ้านกับบริษัท 

 ๐  มั่นใจในบริษัท บริการปลูกสร้างบ้านให้แก่ท่าน ท่านวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และทำสัญญาสร้างบ้านภายใน 60 วัน โดยในวันมัดจำมีสถาปนิกฝ่ายขายรับข้อมูลความต้องการจากท่านอีกครั้ง พร้อมรับเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อทำการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของบ้านให้แก่ท่าน โดยจะนัดท่านเพื่อเสนอข้อมูลภายใน 2 สัปดาห์จากวันมัดจำ  ซึ่งเป็นการบริการพิเศษสำหรับท่าน ก่อนทำสัญญาปลูกสร้างตามสัญญาที่บริษัทกำหนด ตามร่างสัญญาของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

****************************************************

ASP BANGKOK ยินดีให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในแบบครบวงจร

โทร : 0-2931-4100-2 / 092-881-4554

#‎ASPBANGKOK #‎รับออกแบบ #‎สร้างบ้าน #‎ตกแต่งภายใน #‎TEL.0-2931-4100-2 #www.aspbangkok.com #‎ARCHITECTURE #‎CONSTRUCTION #‎INTERIOR #‎LANDSCAPE #‎RENOVATE

OUR PROJECT

OUR LATEST
& SELECTED PROJECTS

ที่ดินที่จะปลูกสร้างต้องเป็นที่ดินที่พร้อมสำหรับการปลูกสร้างคือไม่มีสิ่งปลูก
อ่านเพิ่มเติม…

ASP BANGKOK มีทีมงานสถาปนิก วิศวกร และนักเคหะการ 
อ่านเพิ่มเติม…

” บ้าน ” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเงียบสงบ 
อ่านเพิ่มเติม…

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
อ่านเพิ่มเติม..