A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

การเตรียมที่ดินในการปลูกสร้างบ้านกับ ASP BANGKOK

g178.png

การเตรียมที่ดินในการปลูกสร้างบ้านกับ ASP BANGKOK

๐ ที่ดินต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หากอยู่นอกเขตดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

 

๐ ที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ ในกรณีผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

๐ ที่ดินปลูกสร้างต้องมีทางให้รถหกล้อใหญ่ สำหรับส่งของเข้าสะดวก หากเข้าไม่ได้ลูกจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

๐ ถ้าที่ดินปลูกสร้างอยู่ในที่ส่วนบุคคล จำเป็นต้องเสียค่าผ่านทาง ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าผ่านทางและค่าประกันความเสียหาย

 

๐ ที่ดินที่จะปลูกสร้างจำเป็นต้องมีบริเวณสำหรับสร้างบ้านพักคนงาน และเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ถ้าไม่มี  ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในส่วนนี้

 

๐ ที่ดินที่จะปลูกสร้างต้องเป็นที่ดินที่พร้อมสำหรับการปลูกสร้างคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม ต้นไม้ ต้นหญ้า ระดับพื้นดิน หากมี ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

 

๐ ที่ดินที่จะปลูกสร้าง ต้องมีเมนไฟฟ้าและน้ำประปาผ่านถึง

 

๐ หากสถานที่ปลูกสร้าง มีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็ม และฐานรากที่แตกต่างจากแบบมาตรฐานของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

 

(ในกรณีที่เพิ่มขึ้น)

 

****************************************************

 

ASP BANGKOK ยินดีให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในแบบครบวงจร

 

โทร : 0-2931-4100-2 / 092-881-4554

 

#‎ASPBANGKOK #‎รับออกแบบ #‎สร้างบ้าน #‎ตกแต่งภายใน #‎TEL.0-2931-4100-2 #www.aspbangkok.com #‎ARCHITECTURE #‎CONSTRUCTION #‎INTERIOR #‎LANDSCAPE #‎RENOVATE

OUR PROJECT

OUR LATEST
& SELECTED PROJECTS

ขั้นตอนการสร้างบ้านกับ บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด
อ่านเพิ่มเติม…

ASP BANGKOK มีทีมงานสถาปนิก วิศวกร และนักเคหะการ 
อ่านเพิ่มเติม…

” บ้าน ” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเงียบสงบ 
อ่านเพิ่มเติม…

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
อ่านเพิ่มเติม..