A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

OUR VISION & MISSION
ASP BANGKOK

g178.png

OUR VISION & MISSION
ASP BANGKOK

VISION

เราต้องการเป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้ CONCEPT TOTAL DESIGN

MISSION

– ลูกค้า

เราจะดูแลลูกค้าของเราให้ได้รับความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ออกแบบ , ก่อสร้าง หลักการบริหารงานเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต 

– จรรยาบรรณ

เราจะคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

 – พนักงานและแรงงาน

เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานและแรงงาน ซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้องของเราเอง เราจะมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของธุรกิจ

เราจะพัฒนาคนของเราให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา และสังคมของเรา 

– คู่การค้า  

เราจะสร้างพันธมิตรและเป็นมิตรกับคู่การค้า โดยเน้นการค้าขายที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ตลอดไป

 – เทคโนโลยี  

เราจะศึกษาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนในการบริหารงาน 

– สังคม  

เราจะเป็นบริษัทที่จะไม่เอาเปรียบสังคมจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและช่วยเหลือสังคม ตามศักยภาพที่เรามี อย่างสม่ำเสมอ และตลอดไป

– สิ่งแวดล้อม

เราจะเป็นบริษัทที่จะไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมโดยการเลือกสรรวัสดุที่ไม่ทำลายมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เราจะรณรงค์ให้พนักงานของเราและประชาชนทั่วไปรักสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ต่อไป

 

#ASPBANGKOK #รับออกแบบบ้าน #รับสร้างบ้าน #รับออกแบบตกแต่งภายใน #TEL.0-2931-4100-2/ 092-881-4554#ARCHITECTURE #CONSTRUCTION #INTERIOR  #LANDSCAPE #RENOVATE

OUR PROJECT

OUR LATEST
& SELECTED PROJECTS

ขั้นตอนการสร้างบ้านกับ บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด
อ่านเพิ่มเติม…

ASP BANGKOK มีทีมงานสถาปนิก วิศวกร และนักเคหะการ 
อ่านเพิ่มเติม…

” บ้าน ” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเงียบสงบ 
อ่านเพิ่มเติม…

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จำกัด  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
อ่านเพิ่มเติม..