A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

MODERN TROPICAL TYPE 03

พื้นที่ใช้สอย  340  ตารางเมตร    เนื้อที่ดิน   100   ตารางวา
ขนาดที่ดิน  16.20×24.50 เมตร    ลักษณะของบ้าน  บ้านพักอาศัย   2  ชั้น
สไตล์  MODERN TROPICAL

CONCEPT 
แนวคิดในการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์มุมมองด้วยธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดการร้อยเรียงด้วยกิจกรรมโดยรอบ เพื่อมุมมองที่ดี
ต่อกิจกรรมของการใช้พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ การสลับชุดเฉลียงและ การดึงธรรมชาติมาใช้ร่วมในส่วนพักผ่อนภายนอก เป็นอีกหนึ่ง
ในการสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัย การสอดแทรกลูกเล่นของ ทางเดินเท้าภายในอาคารที่เป็นตัวเชื่อมโยงถึงกิจกรรมหนึ่งถึง
กิจกรรมหนึ่งได้อย่างกลมเกลียว และ ลงตัว ห้องพระอยู่ใน ตำแหน่งชานพักบันไดเป็นอีกหนึ่ง ideaที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ของ
อาคารและทำให้บ้านมีหลากหลายกิจกรรมในทุกๆของจังหวะอาคาร

ส่วนประกอบของบ้าน
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ส่วนเตรียมอาหาร 
1 ส่วนรับประทานอาหาร 1 โถงใหญ่ 1 ส่วนซักล่าง 2 ที่จอดรถ 

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะ
1 สระว่ายน้ำขนาดเล็ก  1 สวนตกแต่งหน้าบ้าน 2 ส่วนเฉลียงพักผ่อน 1 ส่วนอเนกประสงค์