A.S.P. BANGKOK

CALL US: (066) 029314100

MODERN TROPICAL TYPE 06

พื้นที่ใช้สอย  552 ตารางเมตร    เนื้อที่ดิน  163  ตารางวา
ขนาดที่ดิน  23.60×27.40  เมตรลักษณะของบ้าน    บ้านพักอาศัย   2  ชั้น สไตล์  MODERN TROPICAL

CONCEPT 
บ้านที่ออกแบบให้มีเฉลี่ยงและลานขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ ส่วนพักผ่อนและพื้นที่ส่วนทั่วไป เฉลี่ยงและลานขนาดใหญ่รองรับ
กิจรรมที่เกิดขึ้น ภายในและภายนอกบ้านได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ส่งเสริมด้วยตัวงานสถาปัตยกรรมที่มีช่องเปิดอยู่อย่างรายล้อมเพื่อ
เพิ่มมุมมองที่ดีแก่ตัวอาคาร ทั้งด้านภายในและภายนอกอาคารการ ออกแบบให้การใช้ที่เป็นสัดส่วน สามารถเรียงลำดับความเข้าใจได้ง่าย 
ต่อการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของบ้าน หลังนี้อันเกิดจากการจัดพื้นที่ใช้สอย ให้มีบรรยากาศของคงวาม MODERN เต็มรูปแบบ

ส่วนประกอบของบ้าน
4 ห้องนอน  5 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ส่วนพักผ่อน 1 ห้องครัว 1 ส่วนเตรียมอาหาร 1 ส่วนรับประทานอาหาร
1 โถงใหญ่ 1 ส่วนซักล้าง 1 ห้องเก็บของ 2 ที่จอดรถ
พื้นที่ใช้สอยเฉพาะ
1 สระว่ายน้ำขนาดเล็ก  1 สระน้ำประดับ 1 สวนตกแต่งส่วนหน้าบ้าน 2 ส่วนเฉลียงสระน้ำ 3 ส่วนระเบียง